informa

永鴻國際生技股份有限公司

國別/地區: Taiwan
攤位號碼: 752/J
公司性質: Manufacturer
預約媒合會

信可得懸濁注射液

產品型號:Shincort Injection


產品介紹

消炎止痛藥物
治療關節炎、酮血症、灼傷、皮膚炎、癢覺、肺炎及支氣管炎。

產品規格

100ml/瓶

產品目錄

畜牧產業展

動物用藥及疫苗

申請入場證